Sương Anh

Bến Xưa


 
Bến cũ đò ngang nước lặng im
Vầng trăng nhớ bạn đáy sông chìm
Cău hò văng vẳng nghe buồn dạ
Tiếng hát não nề nhói buốt tim
Ước hẹn ngày xưa hoài cố kiếm
Lời thề thuở nọ mãi đi tìm
Thương thương nhớ nhớ hồn ru mộng
Biết đến bao giờ thoả nỗi niềm
 

Được bạn: HB 13.04.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bến Xưa"