Sương Anh

ANH...Niềm hạnh Phúc Cuả Em - (TOI... Mon Bonheur)


TOI... Mon Bonheur
 
Ton regard
fait fleurir dans mon coeur
Une fleur
qui s'épanouìra au bonheur
Je me sens meilleure
Et toi,
tu demeures toujours dans mon coeur
 
Ton sourire
fait chanter mon coeur
C'est la chanson du bonheur
Un bonheur...
que j'ai vu dans tes yeux
que je veux pour nous deux.
 
Sương Anh

 
Ánh mắt anh
làm xao xuyến trái tim em
Lòng như nở một cánh hoa hạnh phúc
Em cảm nhận một điều gì tuyệt vời và rất thực
Là bóng anh đang nằm trong trái tim em


Nụ cười anh
làm lòng vui khẽ hát một bài êm
Một bài nhạc nói về tình yêu duy nhất
Niềm hạnh phúc tràn dâng lên khoé mắt
Cuả anh, cuả em...riêng chỉ đôi ta...
 


 

Được bạn: HB 20.03.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ANH...Niềm hạnh Phúc Cuả Em - (TOI... Mon Bonheur)"