Vivi

Nửa vầng trăng lạc

Ánh trăng rớt nhẹ giữa lưng đồi
Nghe tim thấm lạnh bạc chia đôi
Cô đơn ngóng đợi bờ hoang vắng
Con đò lạc bến ngập ngừng trôi
Từ buổi chia tay trăng bạc đầu
Khung trời viễn xứ mắt quầng sâu
Nhìn về quê mẹ mây chiều vỡ
Như tóc em buông kết nỗi sầu
Đêm nay sương phủ bóng tình quê
Có ai còn nhớ bước sơn khê
Có ai còn chất sầu u uất
Khâm liệm hồn quê vuốt não nề 
Em ở quê nhà em biết chăng
Nơi đây thao thức nửa vầng trăng
Thầm đong vọng nhớ màu hoa trắng
Giữa khúc tương tư bóng chị Hằng !
Vivi
Norway 19. mars 2008

Được bạn: vdn 20.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nửa vầng trăng lạc"