Sương Anh

Bong Bóng Trời

Chỉ mới tháng ba thôi
Mưa nhiều như tháng sáu
Nhìn trời lòng đau đáu
Nặng gánh một niềm đau

 

Tình em như cơn mưa
Giọt vắn dài ướt mắt
Bong bóng trời rơi đất
Vỡ mất rồi còn đâu

 

Vưà mới đi bên nhau
Phút sau thành thiên cổ
Cành hoa đặt lên mộ
Tưởng nhớ đến người thương

 

Giọt mưa rơi đêm trường
Đẫm ướt chỗ anh nằm
Tình em vẫn âm thầm
Theo bên mà che chở

 

Có đi xa hãy nhớ
Giữ hồn cho tịnh thanh
Đừng vì em quẩn quanh
Khó lòng gặp kiếp khác

 

Bong bóng trời tan tác
Từng hạt vỡ làm đôi
Tình nay xa nhau rồi
Nén hương lòng tưởng niệm

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 16.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bong Bóng Trời"