Tóc nâu

...THEO BÓNG MƠ

Hương tình ngây ngất thuở rất xưa
Tóc xoả buông vai ngoan thật vừa
Xuân len trong tóc nên xuân thắm
Tóc rối theo xuân - Gió đón đưa!
Em theo hương nắng... hay nắng vương?
Bờ vai nhè nhẹ đón diệu thường
Đi trên lối vắng đùa với bóng
Bóng quyện nắng vàng... ơi, dễ thương!
Khao khát gì đâu? Sao ngóng trông
Đêm mong, ngày đợi tiếng của lòng
Người ơi! Chiếc bóng đâu xa lạ
Hãy nói cùng em, thoả đợi mong...!
Trả về em đi... giấc mộng thơ
Đừng ngoảnh mặt xa, bóng ơ hờ
Lệ rơi hay giọt sầu vung vãi?
Sao cứ tuôn dài theo bóng mơ...

Tóc nâu

Được bạn: vdn 4.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "...THEO BÓNG MƠ"