Vivi

Trăng xuân hoài vọng

Nửa ánh trăng xuân hoài vọng
Hạt tình rơi đọng hồn quê
Để cho Huế bớt não nề
Khăn tang khâm liệm trả về thiên thu
Núi Ngự âm u mây phủ
Cành thông ủ rũ buồn trao
Trăng nghiêng trải mảnh lụa đào
Trên thành phố Huế nghẹn ngào đau thương
Sóng nước sông Hương cô quạnh
Hôn vầng trăng lạnh bạc đầu
Thuyền yêu chở nặng tang dâu
Hồi chuông Thiên Mụ buông sầu trầm tư
Cố Huế bây chừ sót lại
Vầng trăng quằn quại xuân về
Vầng trăng khao khát tình quê
Vầng trăng thổn thức não nề khăn sô
Xương núi chôn mồ tập thể
Tang sầu từ thuở xuân nao
Trẻ thơ, thiếu phụ lệ trào
Nhấp nhô đất Huế, lao xao mây trời !
Vivi
Norway 01.3. 2008

Được bạn: vdn 2.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trăng xuân hoài vọng"