Vivi

Ngẫm xuân cố Huế

Xuân đến bây chừ Huế bạc đầu
Treo đồi đỉnh nhớ buổi tang dâu
Lòng đất Kinh Đô hồn uẩn khúc
Từ mùa xuân ấy vắt mi sầu
Mỗi độ xuân về Huế đau thương
Khung trời hoài niệm lạt trầm hương
Tiếng chuông Thiên Mụ hờn u uất
Rướm lệ từ bi khóc đoạn trường
Lâu lắm không về thăm Cố Huế
Thăm mồ tập thể mấy ngàn dân
Thăm đống xương khô ươm hạt tủi
Nhặt nợ tương tàn gửi thế nhân
Huế chất bi thương Huế ngập mồ
Mấy chục xuân rồi Huế nhấp nhô
Trên vành tang sử hàn phong kín
Giọt máu oan cừu Sông Núi khô !
Vivi
Nauy 19.2.2008

Được bạn: vdn 20.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngẫm xuân cố Huế"