sgecstasy

Lựa Chọn


 
Lựa chọn nào không mang lại xót xa
Khi khổ đau - phía bên kia hạnh phúc
Có sống qua trong tận cùng tủi nhục
Mới hiểu được vì sao mình phải khóc
Giấu trong thơ là nỗi buồn cô độc
Những hạt mưa bay về nơi cuối trời
Có bao giờ người nhìn sợi tóc rơi
Mà nhớ thương về một thời đã mất

Được bạn: ATT 11-2-2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lựa Chọn"