Sương Anh

Đêm Nghe Tiếng Độc Huyền Cầm

 
 
Đêm nghe tiếng độc huyền cầm
Thấy lòng văng vắng...tri âm nơi nào?
Bỗng dưng lệ mắt tuôn trào
Thương thương tủi tủi nghẹn ngào...buồn rơi!
Độc huyền buồn lắm ai ơi!
Làm tăng cảm giác lẻ loi một mình
Đâu rồi giấc mộng êm xinh
Gấm hoa trải bước đường tình đôi ta
Trong đêm dưới ánh trăng tà
Càng thêm nhung nhớ...tình xa thật rồi
Đàn ai khảy...dành cho tôi?!
Làm ơn... xin hãy ngừng thôi...cung đàn
Điếng lòng bởi tiếng thở than
Trong đêm vang vọng...vô vàn bi thương
Tình đang trôi nỗi sông tương
Nên lòng sợ lắm...đêm trường đàn rung.
 

Được bạn: HB 24.11.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đêm Nghe Tiếng Độc Huyền Cầm"