Sương Anh

Tìm Lại Vần Thơ


Trở về tìm lại vần thơ
Mà ngưòi đã gởi...nhưng giờ tìm đâu?
Ngu ngơ nên để lạc nhau
Bài thơ theo gió qua cầu đánh rơi
Nưả câu nưả ý đây rồi
Chỉ thêm một nưả...tình tôi sẽ tròn
Mùi hương yêu vẫn đang còn
Nhưng tình đâu mất...mỏi mòn tìm nhau
Chăn đơn...gối lạnh...mắt sâu
Đi trong giá buốt tìm câu thơ tình
Ai nhặt được, cho tôi xin
Nếu chỉ một nưả con tim mệt nhoài
Trọn bài thơ, mong chờ hoài
Biết khi nao được...ru dài giấc đêm
Vần thơ ai viết êm êm
Dại khờ đánh mất...hiên thềm năm xưa...Được bạn: HB 24.11.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tìm Lại Vần Thơ"