Vivi

Tiếng mẹ hơn quà xuân


 

Chiều thu say, hoa tuyết rơi
Bay theo cánh lá tả tơi thân tàn
Bao nhiêu chiếc lá úa vàng
Bấy nhiêu hạt lệ ngấn tràn bờ mi


Mấy lần lá đổ biệt ly
Bước chân con trẻ dấu đi lạc loài
Sông sâu, đò vắng, mây cài
Treo trời quê mẹ hình hài bơ vơ


Mẹ ơi ! Nhớ mẹ vô bờ
Trăng thu mờ nhạt, vần thơ đeo sầu
Mực khô nhỏ lệ ủ mầu
Tô từng nét đậm ân sâu sinh thành


Mẹ giờ như chiếc lá vàng
Treo cành thu chết sương hàn mong manh
Cơn gió nhẹ, vội lìa cành
Không con bên mẹ, chít vành khăn tang


Chiều buồn mây trắng giăng ngang
Ngỡ vành tang mẹ, hai hàng châu sa
Nhấc điện thoại, gọi về nhà
Được nghe tiếng mẹ hơn quà ngày xuân .


 

Được bạn: HB 224.08.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng mẹ hơn quà xuân"