Vivi

Chiều hạ phố nhớ


Chiều nắng hạ buồn rơi kẽ lá
Ta thẩn thờ đếm bước chân qua
Phố Drammen chiều về chậm quá
Bỗng thèm cánh phượng thuở quê nhà


Phố rợp người kẻ qua khách lại
Sao ngồi đây như gã hoang khờ
Nhìn vầng mây cuối trời ái ngại
Thấy trường xưa gợn khúc ve hờn


Qui Nhơn ơi ! Bao năm lưu lạc
Trăng có còn treo mộ thơ Hàn
Hay buông rũ như vành tang bạc
Trải hồn đau khép cánh mơ vàng


Chiều hôm nay bên trời viễn xứ
Nhặt nắng vàng gọi chút hương xưa
Cổng trường, cánh đồng quê thôn nữ
Nhớ quá ngàn thương nuốt lệ thừa !


Norway 16 mai 07

Được bạn: HB 21.08.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chiều hạ phố nhớ"