Sương Anh

Không Chao Động

Người ta bảo khi không chao động
Có nghiã là không bận lòng nhau
Yêu thương giữ, gạt những âu sầu
Và luôn mãi: VUI TƯƠI - TÂM TỊNH
 
Hồn ta phải BÌNH AN - KIÊN ĐỊNH
Thần trí luôn bình tĩnh vững yên
Để cho TÂM AN VUI không phiền
Như thế chữ THIỀN mới đạt lý
 
Cuộc đời không bao giờ hoàn mỹ
Tình người luôn bị những khúc quanh
Một hồi kinh chuyện dữ hoá lành
Hãy hướng lòng THÀNH TÂM khấn nguyện
 

Được bạn: HB 13.08.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Không Chao Động"