Sương Anh

Chung Quanh Ta

Chung quanh ta rượu, trà, thơ
Cùng nhiều bạn hữu giấc mơ chung lòng
Này đây con suối nước trong
Kia đồi sim tím, nọ dòng sông quê


Đêm vui với ánh trăng thề
Ngày hoà nắng mới con đê đình làng
Anh-Em-Tôi-Chị ... xênh xang
"Phun châu nhả ngọc" lời vàng xa bay


"Rồng bay phượng múa" ngất ngây
Cùng nhau hội ngộ xum vầy thi ca
Ngày xưa chỉ ông đồ già
Một mình nghiên mực chờ bà, ông qua


Khó tìm tri kỷ xưa xa
Nay nhờ trang web tình xa nối gần
Lời hay ý đẹp kết thân
Hồn thơ ta thả câu vần vút cao


Thơ vui đối, hoạ, hỏi, chào
"Đồng thanh tương ứng" tri giao bạn hiền
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Mái chèo thơ đẩy duyên tiền quen nhau


Biết bao tình đẹp thắm màu
Hoa thơ rộ nở...theo nhau tháng ngày
Hương bay ngào ngạt trời mây
Câu liền vần kết....tình này không phai

 

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 2.8.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chung Quanh Ta"