Sương Anh

Một Ví Dụ...

Một ví dụ nhỏ thôi
Em và Anh thử coi
Giả vờ ta...yêu nhau!
Kẻo con tim vĩnh vòi

 

Một ví dụ nhỏ thôi
Em và Anh sánh đôi
Hai đưá mình...yêu nhé!
Kẻo trái tình rụng rơi...
Một ví dụ nhỏ thôi
Sao mà hoài không thấy
Trải tình mơ trên giấy
Có hay biết người ơi...!
Một ví dụ nhỏ thôi
Lỡ yêu nhau thật rồi
Phải làm sao anh nhỉ?
Mắc cỡ tim bồi hồi...

 

Một ví dụ nhỏ thôi
Tưởng tượng hồng má môi
Em _ Anh nhà chung lối
Tình ta ngát hương đời.


Sương Anh

Được bạn: vdn 31.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Một Ví Dụ..."