Sương Anh

SUỐI TÓC

Tóc em như dòng suối
Khiến hồn ai đắm đuối
Mơ làm chiếc trâm cài
Được em đeo trên tóc

 
Tóc theo chiều gió lộng
Thả nhũng ước mơ hồng
Quấn hồn ai chết lịm
Mơ ước ngập tràn lòng

 
Bên hồ tóc soi gương
Cọng ngắn dài vấn vương
Làm hồn ai ngơ ngẩn
Tình nở nụ yêu thương

 
Suối tóc phủ bờ vai
Bao ngất ngây si dại
Mơ tóc hoài dài mãi
Và hương tóc không phai

 
Chải tóc mơ ngày mai
Tình đẹp hương hoa lài
Đơn thuần và thanh khiết
Ôi! Tình yêu lên ngai....

 
Sương Anh

Được bạn: vdn 30.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "SUỐI TÓC"