Sương Anh

Đôi Mắt Mẹ

Đôi mắt mẹ quầng thâm
Cuả bao đêm không ngủ
Vá cho con áo cũ
Bận ấm đỡ muà Thu

 

Mắt mẹ trái mù u
Tròn to và sáng tỏ
Nhuỵ vàng hoa trắng nở
Thân bóng mát đời con

 

Đôi mắt mẹ hư mòn
Cuả đêm trường thức trắng
Dậy sớm trong yên lặng
Gánh rau chợ kiếm tiền

 

Đôi mắt mẹ dịu hiền
Như ánh nhìn Bồ tát
Một đời chỉ khao khát
Con thành đạt nên người

 

Đôi mắt mẹ rạng ngời
Như ngọn đèn trong tối
Dìu con tìm thấy lối
Ra khỏi bến trầm luân

  

Sương Anh 29/07/07

Được bạn: vdn 30.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đôi Mắt Mẹ"