Sương Anh

HOA NẮNG

Hoa Nắng reo vui với mọi người
Mười Lăm Thi Nữ sắc xinh tươi
Chung tay thơ dệt , tình đan mộng
Đem đến khắp nơi vạn tiếng cười

 

Mong rằng Hoa Nắng trải đường tơ
Niềm tin cuộc sống luôn mong chờ
Lời thơ êm đềm và nồng ấm
Quên những hanh hao...cõi tạm nhờ!

 

Sương Anh 27/07/07

Được bạn: vdn 28.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HOA NẮNG"