Sương Anh

Bài Thơ Cho Em

Bài thơ viết cho em
Ước mơ thật êm đềm
Mong trời luôn xanh ngát
Cho tình mãi dịu êm

 
Bài thơ viết cho em
Mong bốn muà hoa nở
Ông mặt trời hớn hở
Chị hằng viếng nhà chơi

 
Bài thơ viết cho người
Cho Anh-Em-Chúng ta
Xin mỗi ngày phép lạ
Bình an-hạnh phúc ngời!

Bài thơ viết cho đời
Những ai nhiều đau khổ
Mong trời thường chiếu cố
Luôn gặp phước-thiện nhân!

 
Bài thơ viết tình thân
Yêu xa hoá ra gần
Bớt đi đời lận đận
Thiên đường chốn trần gian
 
Sương Anh

Được bạn: vdn 28.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bài Thơ Cho Em"