Sương Anh

Nghe Những Tàn Phai...


Muà Hạ nắng đang ru ngày
Mà sao lòng chưá nặng đầy sầu ưu?
Tình ta sao giống Chức Ngưu
Yêu thương, chia cách,luyến lưu một đời


Hoang mang, lạc lỏng, chơi vơi...
Tình như chiếc lá thu rơi đêm buồn
Tình xa đau đáu lệ tuôn
Người thương, kẻ nhớ...gửi hồn về nhau...
Lắng nghe tiếng gió gửi câu
Còn chi ai hỡi...mộng đầu vỡ tan
Mắt môi mằn mặn lệ tràn
Đàn ai rung tiếng thở than đêm dài
Dường như nghe những tàn phai
Giấu lòng nén tiếng thở dài buồn tênh
Chiếc thuyền sóng vỗ bập bềnh
Giòng đời trôi nỗi, lênh đênh cuộc tình 

Sương Anh

Được bạn: vdn 15.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nghe Những Tàn Phai..."