Sương Anh

Thanh Bình


Xem kià ngàn tia nắng lung linh
Lá cây nhảy muá dưới sân đình
Bao em trẻ nhỏ vui ca hát
Gốc đa bóng mát cảnh thanh bình

 
Thấp thoáng đầu làng dáng trúc xinh
Dòng nước êm đưa đám lục bình
Câu hò vọng đến từ ghe chiếu
Khung cảnh chiều quê thật hữu tình

 
Các cô thôn nữ...Ôi, thật xinh!
Nhịp nhàng gầu tát - ca dao tình
Đồng ruộng óng vàng màu lúa chín
Đẹp lắm ai ơi...đất nước mình!

 
Sương Anh

Được bạn: vdn 20.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thanh Bình"