Sương Anh

Nhập mộng Quên Đời

Hạ mùa sao giống như thu
Ngoài sân lá rụng sương mù mây giăng
Đêm sâu huyền ảo ánh trăng
Giang tay ôm lấy chị hằng ngủ say


Hồn như lên chín tầng mây
Thiên thai lạc bước,nơi nầy Nguyễn Lưu
Muộn phiền quên hết - vô ưu
Đàn tranh, sáo trúc...tiếng thu gọi mời
Suối reo, cá lững lờ bơi
Tiếng chim thánh thót, lã lơi hoa cười
Chơi vơi...hồn thấy chơi vơi
Say thơ nhập mộng...quên đời trần gian.

Sương Anh

Được bạn: vdn 12.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhập mộng Quên Đời"