Sương Anh

Giấc Mộng Tình Thơ

Em muốn sẽ mãi là
Cánh hoa giưã vườn thơ
Góp chút hương mơ lạ
Cho đời thêm mộng mơ

 
Tình anh là hơi thở
Là chiếc nệm,chăn bông
Ôm em ấm trời đông
Say giấc ngủ tình nồng

 
Xin anh đừng lay động
Hãy để em mộng mơ
Cảm thấy đời nên thơ
Dẫu biết là khờ dại...

 
Em muốn hoài muốn mãi
Ngủ trong giấc mộng thơ
Sợ tỉnh giấc cơn mơ
Người thơ đi đâu mất...

Biết mơ không có thật
Nhưng em vẫn trông mong
Tìm trong giấc mơ hồng
Anh và Em chung mộng....

Sương Anh

Được bạn: vdn 25.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giấc Mộng Tình Thơ"