Nhạc Sĩ:
Đỗ Vy Hạ
Trình Bày:
Lệ Hằng
Lời Vọng Tình Yêu

Thánh ca - Tình yêu

Trên thơ thập hình , Giêsu gục gã
Đứng đó có Mẹ, dòng máu ghẹn đi
Bóng Mẹ lạnh lùng, bóng mẹ lạnh lùng
Tình yêu này tận hiến cho nhau
Trên vòm trời đầy ánh sao

1. Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời tình yêu
Giêsu gục gã treo thân thập giá giang cánh tay ôm tội đầy.
Thân tàn vơi Con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi.
Ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi.

ĐK: Chỉ vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian.
Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu,
Để cứu muôn người lỗi tội, đưa về Trời đẹp tươi.

2. Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vọng tình yêu.
Giêsu lặng lẽ môi khô bờ hé tim nát tan gai nhọn bạo tàn.
Ân tình sâu, ai có mau quay về nguồn yêu thương.
Ôi Cha người hỡi xin tha lầm lỗi những tháng năm du đời biệt tăm.

Nguồn: Mercury
Người đăng: mickey
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Lời Vọng Tình Yêu"