Thu nhớ

hai đầu nỗi nhớ


thế gian là hình tròn
ta và anh ở hai đầu nỗi  nhớ
vòng quay của đời cùng duyên nợ
xoay một vòng đều ...ai cũng có thể gặp nhau

nửa đời người còn lại chẳng là bao
ta và anh vẫn ở hai đầu nỗi nhớ
quyển sổ duyên và nợ
chúng mình không có tên chung

mấy bận mưa đời .....ta vẫn cứ ung dung
vui cùng chữ, để lụy phiền cùng chữ
thiên hạ tròn duyên, xong nợ
ta và anh vẫn cứ thích cách xa

hỏi lòng mình sao lại nhớ diết da ?
sao lại cứ tìm về cùng giấc mộng ?
ở phía cuối cơn mơ, có ai là người trông ngóng ?
anh hay ta ?
...hai nỗi nhớ dạt về đâu ?
 
2022/02/06

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 3 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "hai đầu nỗi nhớ"