Mưa Phố Núi

Vẽ tình trong mưa


Từng hạt mưa nhẹ tênh
Lăn xuống đời mỏi mệt
Mưa em tìm ly biệt
Tiễn người xa giấc mơ.
*
Mưa Sài Gòn nhung nhớ
Mưa Hà Nội thiết tha
Dĩ vãng gào buốt giá
Buồn nối buồn... xót xa.
*
Em bây giờ xa quá !
Chôn ước muốn quay về
Rồi mai thân gục ngã
Hồn tìm về bến xưa.
*
Đường anh chùng hoang vắng
Vai lãng tử phiêu bồng
Vác tình rao muôn hướng
Hẹn hò với bão giông.
*
Quên đi nhé người tình !
Quên thôi câu ước hẹn
Quên màu hoàng hôn biếc
Quên chiều thơm ngọc lan.
*
Mưa ! Cali nhỏ lệ
Mưa ! Paris não nùng
Đếm sầu chung quạnh quẽ
Tình vẽ tình chân dung.

Mưa phố núi 3-11-2014

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Vẽ tình trong mưa"