Đuyên Hồng

Tình ThuThêm một mùa lá rụng
Hơn một lần nhớ thương
Người về từ năm cũ
Nỗi buồn gầy như sương
 
Người về câu thơ lẻ
Rặt những lời nhớ mong
Mà thu vàng như kể
Mối tình đầu mùa trăng
 
Con nai vàng một thuở
Giữa chiều thu ngỡ ngàng
Lá vàng rơi... rơi nữa
Người có buồn thêm chăng  
 
Người tỉnh rồi cơn mộng
Vần thơ hoài đa mang   
Nỗi buồn dường im ắng
Chợt theo mùa thu sang  
 
Vào thu ngày ngắn lại  
Đêm trường nỗi sầu giăng
Cơn gió nào thổi mãi
Lòng này người thấu chăng?
 
Sept 07, 2021 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Tình Thu"