Sương Anh

Như Hướng Dương Dưới Ánh Mặt Trời


Ta hãy vươn lên như hoa hướng dương
Luôn tin tưởng vào tương lai cuộc sống
Chừ khổ nhưng ngày mai niềm hy vọng
Đang chờ ta đón lấy chớ buồn lo

Sóng đời lúc nhỏ lúc nổi dậy to
Như thủy triều khi dâng cao xuống thấp
Đường đời cong veo ngoằn ngoèo dễ vấp
Giữ vững tinh thần từng bước vượt qua

Hạnh phúc hay khổ đau tự chính ta
Cứ níu kéo mãi không ngừng buông bỏ
Cho nên lòng chất chứa đầy đau khổ
Nếu tâm bình trí tỏ bớt lắng lo

Ánh mặt trời không bao giờ lu mờ
Luôn bừng lên mang đến đầy tia sáng
Nắng chiếu soi như niềm tin xán lạn
Cho người năng lượng sống ở trần gian
 
Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Như Hướng Dương Dưới Ánh Mặt Trời"