Thu nhớ

người vẫn bình yên ?người ngồi đếm từng giọt cà phê rơi bên phố
ta đi về nhặt  mảnh vỡ của thời gian
trăm năm trôi , mộng lòng còn bao mảnh ?
chờ đợi một ngày vô ý lướt ngang ....!

ta cứ thế cùng đời trôi lặng lẽ
người vẫn điềm nhiên trong ký ức thơ
bao buổi đợi ngày thu về nhặt lá
viết mãi câu chờ treo ngược bến mơ

đời trăm tuổi mộng còn không trăm tuổi ?
trăng vạn năm vẫn một mối sầu ưu
ta muốn hỏi ...lòng lại thôi chẳng hỏi
nghĩa gì đâu khi đời rất phù du

ta cứ mãi đến và đi không hẹn
người cùng thơ một góc vẫn bình yên ?
câu chữ cứ hình như có sóng
khiến ngày ta đôi phút rơi nghiêng

aug. 11, 2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "người vẫn bình yên ?"