Trần Thái Sơn

Ta chỉ là ta thôi !Hoa lắm sắc nhiều hương
Người lắm nghề nhiều nghiệp
Tài năng và Trí thức
Như Đất, Trời , hoa thơm.
 
Người như hoa của Đất
Tình như hương của Trời
Tình người ,hương sắc đấy
Chia sẻ những vui buồn.
 
Ta so sao với Đất
Ta chẳng thể như Trời
Trời ,Đất mênh mông lắm
Ta chỉ là ta thôi !
      Trần Thái sơn

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Ta chỉ là ta thôi !"