Duyên Nam

Ngày của Mẹ...


Ở quá xa...làm sao con thăm mộ?
Ngàn cây số...để đến chỗ Mẹ nằm
Ngày của Mẹ...con không thể đến thăm.
Mẹ cũng biết...vì tâm con rất muốn.
 
Mẹ thứ tha...không bao giờ đến muộn
Như những lần...trong tình huống ngày xưa
Con phạm lỗi vì tật xấu chưa chừa
Mẹ la khẻ...kể như chưa lần có.
 
Con thương Mẹ...thói đời con đã bỏ
Sợ Mẹ buồn...đôi mắt đỏ...lo âu
Ở nơi đâu trên quả đất địa cầu
Con vẫn nhớ...đôi mắt sầu...Mẹ dặn
 
“Sống làm người...con phải thật đứng đắn
Giữ tâm hồn...trong trắng tợ gòn bông
Đừng sân si hay cay đắng trong lòng
Rồi con sẽ...được đong nhiều phước hạnh”
 
Ngày của Mẹ...tâm hồn con hiu quạnh
Nhớ Mẹ nhiều...đau canh cánh Mẹ ơi
Ước gì được...Mẹ còn sống trên đời
Con hứa sẽ...nghe lời nhiều Mẹ dạy.
 
Như lời Chúa...bao ngàn năm còn đấy
Đã là người...hãy hiếu kính mẹ cha  
Ngày còn sống... Mẹ là một món quà
Ban cho con...từ hiền Cha Thiên-thượng
 
Ngày còn Mẹ...con đã từng được hưởng
Sự nuông chìu...ôi sung sướng biết bao
Trong tim con...vẫn thương nhớ ngày nào
Thời có Mẹ...tự hào và hạnh phúc.
 
Duyên Nam
(05-06-2021)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 5 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Ngày của Mẹ..."