Lãng Thi

Một Ngày Ở Hạ Uy Di


Ó, ò... ò... ó...o...!
Tỉnh mịch vang tiếng gà
Giật mình choàng người dậy
Chuẩn bị một ngày qua

Năm giờ sáng mỗi ngày
Mỗi ngày mở mắt ra
Không than van bề bộn
Mở mắt ra đi cày

Mỗi ngày cứ mười tiếng
Quẳng vào sự kiếm cơm
Con người đâu chẳng thế
Lao động là vinh quang!

Nơi đây không ngoại lệ
Tay làm để hàm nhai
Hàm nhai lòng thư thái
Thấy gia đạo an hòa

Ngẫm lại thuở xa xưa
Mơ ước con người ta
Được sống đời Nghiêu Thuấn
Để trải nghiệm an bình

An bình nơi đây có
Bởi hiến pháp tự do
Đặt con người trọng điểm
Sống là để thăng hoa

Nơi này luật phân minh
Trẻ chẳng phải quá lo
Già không là gánh nặng
Người người tự phát sinh

Mới hay đời Nghiêu Thuấn
Hiển hiện tại nơi này
Hải đảo Hạ Uy Di
Mến yêu xin gìn giữ...!

lãngthi
hạuydi
11dl2020

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 9 tháng 12 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Một Ngày Ở Hạ Uy Di"