Nahoku

Sóng Ru Hạ Buồn


Âm ba sóng ngả thủy triều
Hạ về lóng lánh rải đều ngân tinh
Xa khơi sóng uốn cong mình
Đón từng sợi nắng dập dình rong chơi .

Hải âu buông cánh lả lơi
Đếm từng vạt nắng đang rơi phương nào
Gửi về nỗi nhớ xanh xao
Nhờ làn mây biếc đem trao sóng tình .

Sóng trào từng cuộn hồi sinh
Từng hoa sóng nở trắng tinh đầu ghềnh
Hạ về ươm nắng mông mênh
Cho mây phiêu lãng buồn tênh giữa trời .

Sóng ru mê muội trùng khơi
Hạ ngơ ngẩn hát chơi vơi nỗi sầu
Sợi dài sợi ngắn về đâu
Hạ buông từng sợi nắng sầu xa xưa .

July , 18/2020

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Sóng Ru Hạ Buồn"