Nahoku

Lũ Về


Nước từ đâu kéo về
Đày đọa quê hương tôi
Rừng thưa không ngăn nổi
Rừng khóc nấc từng hồi .


Nước từ đâu kéo về
Nước cuồn cuộn cuốn phăng
Từ bờ đê thủy điện
Bao cảnh đời trái ngang .


Nước ngập tràn lang thang
Cộng thêm làn nước mắt
Người già dạ co thắt
Con trẻ đói hoang mang .


Lòng dân đầy nát tan
Sục sôi lòng thù hận
Kẻ làm rừng khánh tận
Để cho nước tràn về .


Bao công khó nhiêu khê
Bồng bềnh trôi tất cả
Heo bò gà đều trả
Trôi cả về biển khơi .


Đất mẹ quê hương ơi
Lầm than to lớn quá
Xin bình yên tất cả
Thoát khỏi nạn trời hành .


Oct 18/2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Lũ Về"