lãng thi

Nhớ Về NguồnTôi đang học vần...buông!
Tuổi thơ trôi quá buồn
Trăm sông tìm biển lớn
Đi xa nhớ về nguồn!

Tôi đang học vần...buông!
Biết Em luôn tủi buồn
Ngàn năm Tàu vây khốn
Trăm năm Tây gạt lường

Tôi đang học vần...buông!
Tung tăng ta đến trường
Bụi đời vương mắt biếc
Đũa rạt rời...tan thương!

Tôi đang học vần...buông!
Nhịp đi giữa đại đồng
Câu ca "...vòng tay lớn"*
Yêu Em, yêu Lạc Hồng

Tôi đang học vần...buông!
Nghe tâm bớt não nùng
Em ơi! Ngày tươi sáng
Nơi ta, khắp mọi miền

Tôi đang học vần...buông!
Tuổi thơ ta quá buồn
Thương Em! Thương nhiều lắm
Đi xa nhớ về nguồn...!

lãng thi
hạ uy di
08-2015*bản nhạc Nối Vòng Tay Lớn sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giữa thập niên 1960

 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 21 tháng 10 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Về Nguồn"