Mưa phố núi

Nắng chia
Nắng chia ! Ơ kìa nắng chia.
mùa thu mong manh che mặt.
Lời thơ ru mềm câu hát
tình ơi, đôi mình vẫn xa.
 
Nắng thu ơ hờ chớm trong
nỗi buồn đi rong lạc lối.
Này thu sao còn mê mãi ?
tròng trành quên mất tình nhau.
 
Vẫn anh bên thềm nỗi đau
tiếc thương bờ vai tóc rối.
Sắc tàn - hương tận chơi vơi
lẻ loi bước chân mòn mỏi.
 
Về thôi ! Đời chia hai lối
Muộn phiền thu ẩn màn sương
Là đà phiến hoang vạn cổ
Vì nhau chia nỗi đoạn trường.
 
Mưa phố núi 09092013

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 9 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Nắng chia"