Kiều Giang

Vai gầy thi caEm đi ngọn gió sầu đưa
Áo xưa em mặc đã vừa thiên thu?
Anh như một kiếm khách mù
Lưỡi gươm bạc mệnh tự ru phận mình
Đêm về lạc lõng trường kinh
Sông sâu biển thẳm, chút tình cho ai
Phải đâu đời đã an bài
Hay còn mắc nợ trần ai đá vàng?
Người mang chút nghĩa cũ càng
Trăm năm ngồi giữa thiên đàng mộng du
Tóc em dài quá mùa thu
Ôm anh vào cõi sương mù giá băng !
Anh về đánh thức vầng trăng
Mong cho đừng khuyết gương rằm em soi
Người buồn đó, ta sầu đây
Yêu em còn nợ vai gầy thi ca
      KG 31-3-2013

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 4 tháng 4 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Vai gầy thi ca"