Kiều Giang

Mưa tháng chạpMưa ơi !
tháng chạp ngủ im
Trở trăn mắt phố
dõi tìm bàn tay
Mưa đời nhạt - mưa tình say
Mưa vào thăm thẳm tháng ngày không nhau.
Xin em
một giọt ca dao
Để trăng thiên cổ
đêm chao phía người
Em hương thầm - mấy dòng trôi...
Nghe hồn thác đổ
nghẹn lời trăm năm
Tháng chạp ơi ! Những giọt câm
chìm vào tuổi nhớ
gửi thầm em xa...

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 2 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Mưa tháng chạp"