Kiều Giang

Vu Lan Nhớ Mẹ


Kính dâng thân mẫu

Mẹ tôi từ buổi tang chồng
Chắt chiu từng giọt tuổi hồng nuôi con
Cành mềm - giữ tấm lòng son
Hẩm hiu thân mẹ - héo hon phận cò
Chợ xa cách mấy lần đò
Đá chai chân mẹ - mắt mờ sương đêm
An Lương, chợ Đỗ, chợ Gồm
Sao mai chưa mọc - sao hôm chưa tàn
Nắng mưa dầu dãi dặm trường
Đời hằn quang gánh sắc xuân mẹ hiền
Thế gian ơi - nỗi muộn phiền!
Ngày tuôn mắt lệ - đêm nghiền lòng đau
Tuổi xanh ngày tháng úa màu
Tuế vơi vóc hạc - nguyệt nhàu bóng gương
Lặng thầm tóc mẹ pha sương
Khơi dòng mơ ước - dõi đường tương lai
Trăng vàng sắp ngậm non tây
Thương con lỗi vận - mẹ gầy vóc mai
Trời cao - mẹ đúc hình hài
Gập ghềnh chí cả - một mai ước nguyền
Cù lao chín chữ chưa đền!
Đắng cay dưỡng dục - quặn cơn sinh thành
Vu Lan trong cõi linh huyền
Con nương cửa Phật xin làm tiếng chuông
Ngày xưa mẹ thức ru con
Ngày nay chuông nguyện nghìn phương ru hời...
Muộn phiền - ngon giấc mẹ ơi
Cõi thiêng vang vọng ngàn đời tiếng ru...

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 10 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Vu Lan Nhớ Mẹ"