mưa phố núi

Mưa NgâuMưa rơi rơi đầu phố
Mưa rơi trong lòng ai
Đêm nghe tiếng thở dài
Mưa sầu giăng mắt nai.
Mưa rơi theo triền núi
Những giọt tình long lanh
Mưa đổ theo con dốc
Mưa gọi hồn mong manh.
Giọt mưa kể chuyện buồn
Sao người cứ mong luôn
Mưa rơi làm nổi nhớ
Ngẩn ngơ buồn vu vơ.
Đếm giọt mưa giăng sầu
Đan tình vào tim đau
Về đâu ơi nỗi nhớ
Dài theo cơn mưa Ngâu

Được bạn: VNTQ
Người Gởi: diên vỹ
Ngày:08/10/11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mưa Ngâu"