Viễn Phương

Người Em Gái Da Vàng


Thuở đất trời Nam bừng khói lửa
Quê hương trăn trở giấc hoang tàn
Mẹ đau thương xót tình non nước
Những đứa con thơ sống lỡ làng


Hỡi những người em dòng máu đỏ
Yêu thương tiếng Việt màu da vàng
Bước trên vạn nẻo đường non nước
Lẻ bóng âm thầm giữa thế nhân


Lâu lắm rồi , em trong bể khổ
Từ Cà Mau đến ải Nam Quan
Em đi dun rủi vào quên lảng
Bỏ lại sau lưng ước mộng tàn


Hay đã bấp bênh thuyền viễn xứ ?
Quê người trải bóng tắm phong ba
Đau thương chôn kín vào tâm khảm
Trên bến cô liêu mắt lệ nhoà . . .


Hỡi người em gái của tôi thương
Em bước xa đâu giữa dặm trường ?
Khốn khó gian lao bao khổ hận . . .
Dòng đời phiêu bạc có sầu vương ?


Ta ước quê hương ngày hội ngộ
Tương phùng chắc lệ thắm vui rơi
Tay đan tay kết tình thương mến
Non nước thanh bình hoa nở tươi


Viễn Phương

Được bạn: vdn 5.10.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Người Em Gái Da Vàng"