Nhạc Sĩ:
Tác giả Hai Hùng SG
Trình Bày:
Diễn Đọc: Như Tuyền
Nhớ Lắm Hạ Ơi

Audio Truyện, Thơ - Tình bạn


Giá mà có thể quay trở ngược lại thời gian, chúng tôi sẽ cùng nhau đón những mùa hạ nồng nàn tươi thắm như ngày xưa, giá mà đừng có chuyện sinh ly tử biệt để chúng tôi khỏi phải thốt lên trong tiềm thức của mình:
- Nhớ lắm Hạ ơi!
 
Sài gòn, một sáng mưa buồn

    

Nguồn: VNthuquan
Người đăng: Ctly
Vào ngày 10 tháng 10 năm 2015

Bình luận về bản nhạc "Nhớ Lắm Hạ Ơi"