Nhạc Sĩ:
Trường Sa
Trình Bày:
Trần Thái Hòa
Xin Còn Gọi Tên Nhau

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả
http://lilacblog.files.wordpress.com/2012/07/tran-thai-hoa-xin-con-goi-ten-nhau.mp3

Nguồn: Tố Tâm
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 7 tháng 8 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Xin Còn Gọi Tên Nhau"