Nhạc Sĩ:
Đặng Quang Vinh
Trình Bày:
Cao Thi thắng, Kim Lê Thi
Khúc Hát Ru

Cổ Nhạc - Quê Hương
Thơ Lời: Lê Thanh Tùng
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: AmNhac
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 28 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Khúc Hát Ru"