Nhạc Sĩ:
Trúc Hồ
Trình Bày:
Đan Nguyên, Quốc Khanh
Triệu Con Tim

Tân Nhạc - Hùng ca


Từ phương xa nhìn về Quê Hương


Đất nước tôi sau 4 ngàn năm


Ải Nam Quan, nay không còn


Hoàng - Trường Sa, nay không còn


Mẹ Việt Nam ơi ...


 


Ngày hôm nay nhìn về Quê hương


đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương


người yêu nước trong chốn lao tù,


Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình,


Mẹ Việt Nam...đau !


 


Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,


hãy biết đau nổi đau người dân


Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa ...


1 ngàn năm giặc phương Bắc


Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?


 


Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,


hãy đứng lên cháu con rồng tiên


đừng thờ ơ, đừng làm ngơ


triệu con tim, cùng bước tới ...


chúng ta là dòng giống Lạc Hồng


 


Ngày hôm nay nhìn về Quê hương


đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương


người yêu nước trong chốn lao tù,


Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình,


Mẹ Việt Nam...đau !


 


Bạn cùng tôi nhìn về quê hương,


đất nước ta nay sẽ về đâu


người lầm than, kẻ không nhà ...


người dân oan trên khắp mọi miền


Mẹ Việt Nam đau !


 


Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam


hãy biết đau nổi đau người dân


Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa


1 ngàn năm giặc phương Bắc


Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?


 


Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,


hãy đứng lên cháu con rồng tiên


đừng thờ ơ, đừng làm ngơ


triệu con tim, cùng bước tới


chúng ta là dòng giống Lạc Hồng


 


Hãy là ngọn gió đổi thay


Hãy là ngọn gió đổi thay


 


Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam


hãy biết đau nổi đau người dân


Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa


1 ngàn năm giặc phương Bắc


Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?


 


Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,


hãy đứng lên cháu con rồng tiên


đừng thờ ơ, đừng làm ngơ


triệu con tim, cùng bước tới


chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.


 


Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,


hãy đứng lên cháu con rồng tiên


đừng thờ ơ, đừng làm ngơ


triệu con tim, cùng bước tới


Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 6 tháng 4 năm 2014

Bình luận về bản nhạc "Triệu Con Tim"