Nhạc Sĩ:
Nguyễn Nhất Huy
Trình Bày:
Cẩm Ly
Thương Nhớ Người Dưng

Tân Nhạc - Tình yêu

Gió lay cành cây nhãn lồng
Hát câu ầu ơ nhớ mong
Chim chiều lẻ bạn ngoài sông
Em còn mong đợi người dưng . . .
Tháng năm tiếng chim buồn nhớ nhau.
(Gió ...)


Ánh trăng còn soi mái đầu
Nhớ ai buồng cau héo khô
Sông dài cá lội biệt tăm
Như bèo mây dạt về đâu
Nỡ đem trái tim mong chờ người dưng


Ngày nào em đứng bên song
Thương anh từ lúc lúa xa trên đồng
Chạnh lòng. nghe khúc ca dao,
Lia thia còn nhớ sông dài đã qua


Ngậm ngùi chim sáo bay xa
Chim quyên còn đứng lẻ loi một mình
Chạnh lòng đau xót chim quyên
Sao anh đành bước qua cầu quên em./.


Gió lay cành cây nhãn lồng
Hát câu ầu ơ nhớ nhau
Chim chiều lẻ bạn ngoài song
Em còn mong đợi người dưng . .
Qua không thương bậu, bậu còn buồn ơi 
 

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Tố Tâm
Ghi lời: Khánh Quỳnh
Vào ngày 6 tháng 12 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Thương Nhớ Người Dưng"