Nhạc Sĩ:
Không rõ
Trình Bày:
Không rõ
Cầu xin Cha đổi lòng

Thánh ca - Tình yêu
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: mickey
Người đăng: mickey
Vào ngày 24 tháng 4 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Cầu xin Cha đổi lòng"