PEARL

Dáng Mẹ Bóng Cò
 
Nắng chiều nghiêng chạm bến đò
Liêu xiêu dáng mẹ, bóng cò ven sông.
Cò chăm bắt cá giữa dòng
Mẹ siêng súc tép, bắt còng quanh năm.
Dù mưa hay nắng - lặng thầm
Cò phai sắc trắng , mẹ hoa râm đầu.
Nuôi cò non lớn phổng phao
Chăm đàn con nhỏ hồng hào, đẹp xinh. 
Bóng cò, dáng mẹ rung rinh
Giữa hoàng hôn bỗng lung linh tuyệt vời.


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 11 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Dáng Mẹ Bóng Cò"