Nguyệt Hạ

Thơ TếtĐông Về
 
Chóng đến cuối năm thấy ngỡ ngàng
Trời buồn hiu hắt đón Đông sang
Sương sa tuyết phủ sầu man mác
Bóng ngả chiều rơi nắng muộn màng
Sóng nước cách ngăn đời lữ thứ
Lãng quên lắng đọng tiếng thời gian
Nay chào từ biệt khung trời sáng
Thu đến Thu đi thật vội vàng
 
Nguyệt Hạ
Jan 21, 2016 
 
  Tết Đến

 Đón Tết nơi đây quá ngỡ ngàng
Xứ người không thấy bóng Xuân sang.
Sắc màu sáng sớm về nhàn nhạt
Hơi ấm bình minh đến muộn màng.
Không đóa hoa mai vàng khắp nẽo
Chẳng chùm pháo chuột rộ không gian.
Nhớ nhung tha thiết mùa thương cũ
Càng thấy tháng năm quá vội vàng.

Anh Tú
January 25, 2016
Đông Bắc Hoa Kỳ


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 11 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Thơ Tết"