MẠC PHƯƠNG ĐÌNH

MÓN QUÀ VU LAN


mở cuốn an bum nhìn thấy mẹ
bóng mẹ năm nào nay đã xa   
đêm nằm nghe gió lùa thao thức  
mưa gõ vào tim nỗi nhớ nhà 
 
đời sống hôm nay  đầy đủ  lắm            
mà con không mẹ, chẳng còn cha   
ngày xưa con sống ngu ngơ vậy     
giờ biết thương yêu thiếu mẹ già
 
mẹ đã ra đi thời khó nhọc  
quê nghèo nặng trĩu gánh bôn ba 
sắn khoai nuôi mẹ ngày sau cuối  
con mắc tù lao phải vắng nhà     
 
gian khó một đời cha mẹ gánh   
ơn dày nghĩa nặng chẳng phôi pha   
mẹ ơi sầu tũi đường xa xứ    
xin gửi hôm nay một chút quà ?  
 
tháng bảy Vu Lan mùa báo hiếu    
âm dương cách trở mấy đường xa   
nén nhang ngọn nến lung linh gió 
chẳng khóc mà sao mắt lệ nhòa 
 
         MẠC PHƯƠNG ĐÌNH 


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 9 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "MÓN QUÀ VU LAN"